درباره ما

با بیش از 40 سال خدمات در امر ساخت تجهیزات خودروهای خدمات شهری در خدمت شهرداری ها و دهیاری های کشور و کلیه ارگان های دولتی و بخش خصوصی می باشد.

تندیس برند برتر
تندیس برند برتر
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
پروانه عضویت
پروانه عضویت
تندیس تجلیل از یک صد برند برتر
تندیس تجلیل از یک صد برند برتر
گواهینامه آموزشی دوره مدیریتی
گواهینامه آموزشی دوره مدیریتی